กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๒) รวม ๕ ตำแหน่ง

เปิดอ่าน 581 views