กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ประกาศสำนักตุลาการทหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร ในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

เปิดอ่าน 489 views