กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ ด้านไซเบอร์ สำหรับกำลังพล ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ หลักสูตร

เปิดอ่าน 436 views