กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ศชบ.ทบ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านไซเบอร์สำหรับกำลังพล ทบ ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร

เปิดอ่าน 474 views