กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

พิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1

เปิดอ่าน 521 views
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยได้จัดพิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 โดยมี พันเอก ธวัชชัย กาจหาญ ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 เป็นประธานเปิดพิธี โดยจัดให้มีการแสดงจากทหารใหม่ และพบญาติทหารใหม่