กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับกองพัน ระหว่าง พันเอก ยุทธภูมิ สมบูรณ์ กับ พันเอก ธวัชชัย กาจหาญ

เปิดอ่าน 402 views

เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยได้จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  
ระหว่าง พันเอก ยุทธภูมิ  สมบูรณ์  กับ พันเอก ธวัชชัย กาจหาญ