กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกล

เปิดอ่าน 332 views

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยได้ดำเนินการจัดพิธีซักซ้อม ตรวจความพร้อมรบและเดินทางไกล