กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

สื่อประชาสัมพันธ์