กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์